<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling i motionsklubben 2019

Skrevet mandag d. 12. marts 2018

Der afholdes generalforsamling i Greve motionsklub, fredag den 5. april 2019, kl. 18.00

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag – sendes til formanden senest
den 22. marts 2019.
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.

Sted: Aktivhuset Olsbækken, 2670 Greve

Forårskommensammen fredag d. den 5. april  2019 kl. 18:00
Lige efter Generalforsamlingen holder vi forårskommensammen – alle aktive deltagere er velkommende: ”cykelfolket”, ”gymnastikker”, svømmere, ”badmintonsere”.
Vi vil hygge os – snakke om sæsonen der er gået og om næste sæson, og om……
Vi har begrænset plads – så det er først til mølle – maks. 60 gæster !!

”Dagsordenen” indeholder: Velkomstdrink, buffet fra Centerslagteren/Greve + kaffe + lagkage  + velskænket vin m.m.
Hertil bankospil, gætteleg, sange (de sædvanlige) – præmier…. godt humør og samvær.
Du skal skynde dig at tilmelde dig – kun ved indbetaling via netbank – se nedenfor.  Aktive deltagere, der har deltaget i en af vore aktiviteter 2018/2019 betaler 125.- kr.
Andre: Ledsagere betaler 150.- kr.
Tilmeldinger senest torsdag d. 20. marts
Indslag til middagen modtages gerne – mail dit forslag….

Der kan ikke betales med kontanter til dette arrangement.
Betaling til bank – reg.nr.  6060 konto 0005429673 – husk navn.
Spørgsmål kan rettes til formanden på mail: mkgreve@hjerteforeningen.dk

På bestyrelsens vegne
Formand Mogens Christiansen