<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling i motionsklubben 2018

Skrevet mandag d. 12. marts 2018

Der afholdes generalforsamling i Greve motionsklub, tirsdag den 17. april 2018, kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4.Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.

Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9 – 2670 Greve

I forbindelse med generalforsamlingen holder vi møde vedr. den kommende cykelsæson.
Der vil være professionel instruktion i, hvordan du forårs-tjekker din cykel inden sæsonen.