<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling den 12. marts 2020 kl. 19.00 Borgerhuset / Lillevangsvej , Greve

Skrevet fredag d. 14. februar 2020

Generalforsamling er for medlemmer                                                            

Her er et uddrag af lovene:

Lovens §4 Stk.7:                                                                                        

Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab
4. Behandling af indkomme forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuel

Lovene §4 stk. 3: 

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato. Vi skal modtage evt. forslag senest torsdag d. 27 februar 2020.

I år afholdes generalforsamlingen sammen med lokalforeningen i Greve/Solrød.

Vi byder på Kaffe/the samt småkager, der vil også være mulighed for at få en sodavand/øl eller et glas vin.

Hilsen Mogens Christiansen //MKGreve@hjerteforeningen.dk                                              

Hvis du vil læse Hjerteforeningens vedtægter – også om generalforsamling så læs her:
https://hjerteforeningen.dk/om-os/vedtaegter-2/